Aleid Wolfsen:

‘De AVG maakt regelgeving echt weer ‘van deze tijd’’

Eind mei werd in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. ‘En dat werd hoog tijd’, zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), als we hem erover spreken. ‘De oude Wet bescherming persoonsgegevens stamde uit de vorige eeuw. Bij de huidige stand van de digitalisering was de inhoud daarvan totaal onvoldoende en achterhaald geworden.’

De AP heeft zich het afgelopen jaar flink ingespannen om voorlichting over de AVG te geven. Voornamelijk aan bedrijven en organisaties natuurlijk, want die moesten zich er goed op kunnen voorbereiden. Wolfsen onderstreept het belang van privacybescherming anno ‘nu’ nog maar eens. ‘Via het internet laat iedereen overal sporen achter’, zegt hij. ‘Moderne zoekmachines en allerhande digitale technieken maken dat je steeds eenvoudiger te traceren en te volgen bent. Dat geeft een onplezierig en onveilig gevoel. Regelgeving die eveneens ‘bij de tijd’ is, moet ons daartegen beschermen. Daar hebben mensen recht op.’


Terecht

Lang niet alle Nederlanders zijn zich daarvan overigens direct bewust. Maar…, goede voorbeelden helpen. Wolfsen: ‘Online is heel veel met elkaar verbonden. Waar je in vervlogen tijden zélf bepaalde aan wie je iets vertelde of persoonlijke gegevens doorspeelde, kijken aanbieders van software en internet nu eenvoudig mee bij álles wat je doet.

Het is misschien niet zo erg als je op basis van surfgedrag een advertentie van bijvoorbeeld een automerk krijgt voorgeschoteld. Maar onplezierig en ongewenst wordt het wél als informatie over je politieke keuze, afkomst, geaardheid, inkomen, religie, gezondheid etc. zomaar op straat komt te liggen.’


Hij vindt het dan ook terecht dat bedrijven en instellingen hun klanten – en natuurlijk ook hun medewerkers – wat dat betreft in bescherming nemen. Zeker als ze – zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, gemeenten, banken en verzekeraars – veel gegevens van mensen verzamelen. ‘Daar is de voorbereiding op de AVG vaak een ingrijpend project geweest’, zegt Wolfsen. ‘Al die verzamelde gegevens moeten namelijk veilig opgeborgen zijn. Die mogen onder geen beding in de openbaarheid komen, laat staan dat ze rechtstreeks naar personen herleidbaar mogen zijn.’

'Privacy is voor burgers een grondrecht. Als moderne westerse samenleving hechten we daar grote waarde aan'

Hoge boetes

De Autoriteit Persoonsgegevens wees al heel veel organisaties de weg naar de nieuwe regelgeving. Met de online regelhulp bijvoorbeeld, die in 10 overzichtelijke stappen een beeld gaf van de ‘opdracht’ en de noodzakelijke ingrepen. Wolfsen heeft de indruk dat het allemaal niet voor niets geweest is. ‘Er is veel aandacht aan besteed’, zegt hij tevreden. En het lijkt erop dat de verordening goed wordt nageleefd. Al zal dat de komende tijd pas écht duidelijk worden. Want we gaan er nu op handhaven.

Allereerst natuurlijk bij die grote organisaties. Daar zijn de gevolgen bij schending van privacy het grootst. Maar ook gaan we actief op pad als we misstanden signaleren of klachten van burgers krijgen. Natuurlijk, er kan wel eens iets misgaan. Daarom oordelen we per geval. Maar let op: Als we van mening zijn dat er opzettelijk geknoeid wordt of dat er van grove nalatigheid sprake is, zijn de boetes hoog. Héél hoog zelfs. Terecht, want privacy is voor burgers een grondrecht. Als moderne westerse samenleving hechten we daar grote waarde aan…’