HELDER NIEUWS


fris | scherp | helder

Kabinet wil meer marktmacht voor boeren en tuinders


Het kabinet neemt maatregelen om de marktpositie van boeren en tuinders te versterken. Om de ongelijke verhoudingen in de voedselketen recht te trekken introduceren minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een expliciet verbod op een aantal oneerlijke handelspraktijken in de land- en tuinbouwsector. Bij overtredingen kunnen zowel de rechter als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ingrijpen en sancties opleggen.

Hoeveel mag een student bijverdienen?


In de zomermaanden zijn studenten vaak op zoek naar een extra bijverdienste. Soms mogen ze echter maar een bepaald bedrag bijverdienen, anders heeft het vervelende gevolgen. Het verschil zit hem onder meer in de studiefinanciering onder het oude stelsel en die onder het nieuwe stelsel.