AVG: laat je niet gek maken


Op 25 mei werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Lang niet alle bedrijven en organisaties waren er toen al klaar voor. En wellicht bent u nog altijd niet zo ver. Peter de Boer zet de zaken nog eens nuchter op een rij. Start hieronder zijn videocolumn.