HELDER NIEUWS


fris | scherp | helder

Inspecteur mag bewijsstukken kosten verbouwing later opvragen


Tot de aftrekbare kosten van een eigen woning behoort de betaalde rente van de eigenwoningschuld. De eigenwoningschuld is het totaal van de schulden, die zijn aangegaan voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning, en verminderd met het bedrag van een eventuele eigenwoningreserve. Om een verhoging van de eigenwoningschuld in verband met verbetering en onderhoud mogelijk te maken moeten de kosten daarvan met schriftelijke bescheiden onderbouwd kunnen worden.


Nieuw fonds voor opruimen asbestdak


Goed nieuws voor wie nog een huis of schuur met een asbest dak heeft. Onlangs meldde staatssecretaris van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) dat er een nieuw fonds komt in plaats van de eerdere subsidieregeling. Die is verlopen, maar zorgde er inmiddels wel voor dat zo’n 12 miljoen vierkante meter aan asbestdaken werd opgeruimd.

Nog altijd is er een slordige 80 miljoen vierkante meter asbestdak over. Maar lang niet iedereen kan sanering van zo’n dak uit eigen middelen betalen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, provincies, gemeenten, banken en Rijksoverheid sloegen daarom de handen ineen. Zij komen nu met een fonds waar zowel particulieren als agrariërs gebruik van kunnen maken. Dat moet volgens de staatssecretaris dit jaar nog ‘in de lucht’ zijn. Overigens is het plan om asbestdaken vanaf 2023 te verbieden van de baan.